Fins al 4 de setembre fem horari d'estiu i no treballem a la tarda

AICO Notícies

  • Inici
  • Associació
  • Notícies
  • Recomanacions d'operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d'edificis i locals per a la prevenció de la propagació de la SARS-COV-2

Recomanacions d'operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d'edificis i locals per a la prevenció de la propagació de la SARS-COV-2

Volem destacar, d'entre les 17 recomanacions que contempla la guia, el manteniment de les instal·lacions tèrmiques regulat per la instrucció tècnica 3 del RITE per empreses mantenidores habilitades.

pdfrecomendacionesdecontrolymantenimiento1_tcm30-509985.pdf17.46 MB25/06/2020, 08:32