Skip to main content

El cap de setmana no treballem ens hi posem dilluns a les 08:00

AICO Notícies

RESOLUCIÓ ELIMINACIÓ AMIANT

Adjuntem el text de la RESOLUCIÓ ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de
residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de
Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (ref. BDNS 695415).

pdf1976343.pdf783.38 KB24/05/2023, 15:56